ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfalla stiftelsen eller Synskadades Riksförbund genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skola användas för andra ändamål än de nu angivna, skola de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas ochäger stiftelsens styrelse, om så befinnes vara ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Riksförbund eller av Synskadades Riksförbund anvisad sammanslutning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Synskadades Stiftelse
Organisationsnummer:802007-2958
Adress:
  • 122 88 ENSKEDE
Telefonnummer:08-399000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS