ÄNDAMÅL

sedan av årliga avkastningen en tiondel lagts till kapitalet, återstoden skall användas för bestridande av yrkes- och annan därmed jämförlig undervisning inom Arbrå kommun samt till stipendier och understöd åt elever från Arbrå kommun, som bevista undervisnings- och utbildningsanstalter, ävensom till andra fostrande och undervisningsfrämjande ändamål, allt under förutsättning att ändamålet i fråga icke är av beskaffenhet att skola tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Engströmska stiftelsen
Organisationsnummer:886500-4405
Adress:
  • Bollnäs kommun
  • 821 80 BOLLNÄS
Telefonnummer:0278-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS