ÄNDAMÅL

Att främja omsorg om människor genom att stödja forskning kring och vård av människor som drabbas av PANS/PANDAS samt annan ohälsa av såväl psykisk som kroppslig natur, liksom att stödja social hjälpverksamhet, utbildning och annan verksamhet för att ge hjälp och stöd till människor och förbättra deras livsvillkor, eller närliggande ändamål. Stiftelsens ändamål skall uppfyllas genom att stiftelsen på egen hand eller genom samarbete med andra aktörer genomför och utvecklar projekt som främjar stiftelsens ändamål eller genom annan motsvarande verksamhet som styrelsen finner lämplig. Stiftelsen äger rätt att inrätta en egen operativ organisation som direkt eller indirekt stöder sådan verksamhet som är ägnad att uppfylla stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ophelia Foundation
Organisationsnummer:802481-4017
Adress:
  • Knut Frängsmyr
  • Virebergsvägen 22, IV
  • 169 30 Solna
Telefonnummer:076-5260010
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS