ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att – främja och understödja vetenskaplig och medicinsk forskning inom cancersjukdomar, samt – stödja hjälporganisationer; företrädesvis hjälporganisationer med 90-konton. Stiftelsen ska främja sina ändamål genom att dela ut bidrag till olika ideella föreningar och stiftelser, såsom exempelvis Cancerforskningsfonden i Norrland och Läkare utan gränser. I första hand ska den årliga avkastningen på stiftelsens tillgångar användas för att tillgodose stiftelsens ändamål. I andra hand kan även stiftelsens kapital användas för att tillgodose stiftelsens ändamål. Detta ska enbart ske om förvaltaren, utifrån de omständigheter som gäller vid var tid, bedömer att stiftelsens ändamål bäst uppfylls genom att dela ut hela eller delar av stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olsson-Lindelöfs fond för cancerforskning och hjälpverksamhet
Organisationsnummer:802482-1764
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänster
  • 40480 Göteborg
Telefonnummer:031-739 01 23
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS