ÄNDAMÅL

Stiftelsen är en ideell allmännyttig stiftelse som har till ändamål att genom undervisning och konsultverksamhet sprida Guds ord. Denna tjänst skall bedrivas i enlighet med grundarnas intentioner och i övertygelsen: – att Bibeln är Guds Ord – att Guds Ord är ofelbart, sant och tillförlitligt i all dess delar – att Guds Ord är högsta auktoritet och därmed avgörande i varje sak som den påtalar, oavsett vilken tid vi lever i – att Guds Ord visar hur full upprättelse är möjlig: 1. För hela människan: ande, själ och kropp 2. För familjen 3. För församlingen 4. Globalt 5. Universiellt. Stiftelsen skall alltid verka i enlighet med dessa intentioner. Medlen för att fullgöra detta skall vara: Församlingsarbete: – deltaga vid bildandet och uppbyggandet av nya församlingar samt genom konsultationer biträda befintliga församlingar Bibelskola: – att i egen regi bedriva bibelskola samt att vid andra bibelskolor deltaga i undervisningsarbetet Böcker m m – att genom utgivning och försäljning av egna och andras publikationer sprida Guds Ord Konferenser – att anordna egna samt i övrigt deltaga i av andra arrangerade konferenser såväl i Sverige som utomlands Evangelisation och Mission – att undervisa, träna och sända ut medarbetare för evangelisation och mission Medier – att ta fram och bearbeta material och underlag för kristen film, video, ljudkassett, radio och TV. Stiftelsens styrelse äger rätt att vid varje tidpunkt besluta om att begagna andra medel än de ovan angivna för att uppnå det uppsatta ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ordets Tjänst
Organisationsnummer:875700-7573
Adress:
  • Hasselvägen 6 B
  • 743 34 STORVRETA
Telefonnummer:0707-53 73 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 373 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS