ÄNDAMÅL

Till främjande av handikappade ungdomars vård i form av sport- och idrottsverksamhet samt till forskning om detta slags vård. Årligen må högst disponeras upplupen avkastning samt 5 % av det ursprungliga fondkapitalet, vilket sålunda är avsett att efter hand förbrukas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olga och Erik Staves fond
Organisationsnummer:817601-3061
Adress:
  • RBU Uppsala län
  • Kungsgatan 64
  • 753 18  Uppsala
Telefonnummer:070-7875260
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS