ÄNDAMÅL

Efter avdrag av förvaltningskostnaderna lägges en femtedel av den årliga ränteavkastningen till kapitalet. Återstoden används till ett stipendium. När kapitalet vuxit så att stipendiet kan utgå med ett belopp av femhundra kronor, äger Nationen att utfärda nya bestämmelser enligt donators i gåvobrev angivna direktiv, på så sätt att antingen detta belopp, ytterligare ökas eller ett nytt stipendium på femhundra kronor bildas. Stipendiet tilldelas en meddellös medicine studerande av Södermanlands-Nerikes nation, som gjort sig känd för begåvning och flit samt en oklanderlig vandel. Med medicine studerande avses såväl den, som studerar till medicina kandidatexamen som den, som idkar studier för medicine licentiatexamen, men ej medicine licentiat, som idkar studier för gradualavhandling. Vid stipendiets tillsättande skola följande av donator angivna principer tjäna som vägledning: ”I första rummet sätter jag med avsikt meddellöshet med verkligt behov och svårighet att erhålla andras hjälp. Sålunda kan verkligt större behov göra en yngre medicine studerande mera kompetent än t.ex. en medicine kandidat som hunnit längre i sina studier.” För det eller de stipendier, som eventuellt ytterligare bildas, gäller ej företräde för medicine studerande, utan studerande av vilken fakultet eller sektion som helst kan tilldelas stipendium. Stipendiet får innehavas i tre år med rätt för stipendie- och betygsnämnden att bevilja prolongation med ett år i sänder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Olof Hammarstens stipendiefond
Organisationsnummer:802481-8331
Adress:
  • Södermanlands-Nerikes nation
  • St. Larsgatan 4
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:018-15 40 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS