ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att förvalta och främja utgivandet och spridningen av Claude Philogènes samlade verk inkluderande men inte begränsat till hans litterära verk utan även fotografier, filmer, bildkonst, intervjuer, ljudinspelningar samt det samlade verk som har getts ut och fortsätter att ges ut av organisationen Theatre du Noka International. Stiftelsen skall även verka genom att stötta Theatre du Noka Internationals fortsatta arbete på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Noka Institute
Organisationsnummer:802480-7300
Adress:
  • Ingela Sönne
  • Karlbergsvägen 45
  • 113 37 Stockholm
E-post:ingelasonne@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS