ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet, medan återstoden är tillgänglig för utdelning. Avkastningsmedel skall tilldelas lärare, anställd under Norrköpings kommunstyrelse, såsom bidrag till kostnader för studieresa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Norrköpings kommuns samfond för lärares förkovran
Organisationsnummer:802478-9821
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-150000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:611 079 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS