ÄNDAMÅL

Bidrag ska utdelas till behövande församlingsbor företrädesvis inom den del av socknen, som ligger utom Borgs nuvarande municipalsamhälle. Härvid iakttages, att i första hand de komma i åtanke som haft arbete vid jordbruk, eller hantverk och som genom arbetsamhet, sparsamhet och bedrande vandel gjort sig förtjänta av hjälp på ålderdomen samt icke åtnjuta full försörjning av kommunen. De belopp, som utdelas, skola utgå såsom julgåvor, och må icke föranleda minskning av de understöd, som eljest kunna erhållas av kommunen. Julgåvorna utgå vardera med 2 000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Malmborgs gåvofond
Organisationsnummer:802478-9532
Adress:
  • Norrköpings kommun
  • Internbanken
  • 601 81 Norrköping
Telefonnummer:011-15 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:73 427 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS