ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att 1. utdela pensioner åt behövande personer, bosatta inom Älvsborgs eller Värmlands län, främst sjuka och handikappade med företräde för s k pauvres honteux, 2 i särskilt ömmande fall utdela annat understöd, 3. utdela stipendium åt vissa officerare vid Militärhögskolan, 4. utdela stipendier till gymnasieskolorna i Karlstad, Vänersborg och Åmål, 5. utdela stipendier åt studerande vid Uppsala Universitet, inskrivna i Värmlands nation 6. underhålla den sten som restes år 1820 till minne av dåvarande konungens och kronprinsens besök vid Västerråda och som nu är placerad vid länsväg 166. Av den avkastning som årligen kan anslås för angivna ändamål bör minst tre fjärdedelar vara avsedda för sådana pensioner och understöd som anges i punkterna 1 och 2 samt återstoden för övriga ändamål. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som tillgodoses genom det allmännas försorg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Fryxell-Langenskiöldska stiftelsen
Organisationsnummer:862500-3317
Adress:
  • Lars-Göran Svensson
  • Algatan 6
  • 462 50 Vänersborg
Telefonnummer:070-5408875
E-post:lars-goran.svensson@outlook.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS