ÄNDAMÅL

Fonden skall användas till åtgärder som förgyller vardagen för boende på kommunens äldreboenden. Utdelningen skall gå till omsorgsåtgärder som ligger utanför kommunens normala omsorgsfövaltning som innebär att de boende får något extra som de annars inte kunnat erhålla genom kommunsens försorg, t.ex. något i samband med helgfirande: julbord, firande i samband med påsk och midsommar, social samvaro, upplevelser samt utflykter. Fondens årliga avkastning skall utbetalas året efter det år då avkastningen influtit. Om avkastningen inte uppgår till ett värde motsvarande 12 gånger föregående års prisbasbelopp, får även kapitalet användas för att nå den nivån.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Ekmans minnesfond
Organisationsnummer:802481-4728
Adress:
  • Oskarshamns kommun
  • Box 706
  • 572 28 Oskarshamn
Telefonnummer:0491-88082
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 120 592 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS