ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja den Nordiska Första S:t Johannislogens bröders väl. Stiftelsen kan fullfölja sitt ändamål exempelvis genom att; – Lämna bidrag till brödernas utbildning. – Lämna bidrag till resor för bröderna, såsom resestipendier eller vid studiebesök. – Utge eller bekosta jubileumsgåvor eller liknande till bröder. – Utge stöd till bröders frimurarvandring. – Lämna bidrag till uppmuntran liksom täckande av kostnader för samvaro och gemensamma aktiviteter för bröder. Även andra sätt att uppfylla Stiftelsens ovan angivna syfte kan komma i fråga, förutsatt att de ligger i linje med de nu exemplifierade verksamhetsföremålen. Främjandet av Stiftelsens ändamål kan ske såväl direkt genom egen verksamhet som indirekt, genom främjande av annan organisations verksamhet. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar. Om synnerliga skäl finns får styrelsen för enskilt år även fatta beslut om att använda Stiftelsens kapital för ändamålet, dock utan att Stiftelsens realkapital riskerar att urholkas. Styrelsen bedömer från år till annat om och i vilken utsträckning tillgängliga medel ska tas i anspråk för tillgodoseende av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen NF-bröder 2007
Organisationsnummer:802482-1897
Adress:
  • Joakim Lessmar
  • Kungsgatan 79
  • 112 27 Stockholm
Telefonnummer:0722-404135
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS