ÄNDAMÅL

Av avkastningen av de deponerade medlen skall, sedan förvaltningskostnader och utskylder samt övriga kostnader betalats, tio(10) procent läggas till kapitalet och återstoden nittio (90) procent utbetalas till Offerdals Hembygds förening, att av densamma an-ändas i enlighet med föreningens stadgar och syfte. Därest Offerdals Hembygds förening skulle upplösas eller föreningen av någon anledning icke skulle anse sig vara i behov av i § 2 nämnd avkastning eller kunna taga emot densamma, skall avkastningen tillfalla en begåvad behövande studerande ungdom inom Offerdals kommun, vilken därigenom beredes tillfälle till högre studier,som han eller hon eljest på grund av svåra ekonomiska förhållande

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Nils Hammargrenstestamentsfond
Organisationsnummer:893201-4783
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelser
  • 106 70  Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS