ÄNDAMÅL

Att av avkastningen bereda understöd åt behövande sjömän, behövande änkor och barn efter sådana sjömän. Medel kan därutöver skänkas till organisationer, vars syfte är att bereda understöd åt behövande sjömän och deras behövande efterlevande. Den gravvårdsskyldighet, som föreskrives i bestämmelserna för Sjökapten Sven Bengtssons donation och Sjökapten Otto Engelbrekt Nyléns fond skall gälla dock med högst så stort belopp som motsvarar respektive stiftelses andel av den nya stiftelsens totala avkastning. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Neptuni-Ordens stiftelses samfond
Organisationsnummer:802404-7741
Adress:
  • Skeppsbron 10
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-201534
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS