ÄNDAMÅL

Sedan minst en tiondel av avkastningen lagts till kapitalet, får övrigt användas till åtgärder avseende omsorg och uppmuntran åt behövande såsom sjuka, gamla, handikappade eller eljest behövande inom kommunen för till exempel kollektiva eller enskilda studieutflykter och semesterresor, behövande minderåriga barns deltagande i skollovsresor eller vistelse på sommarkoloni, underhållning, extra förplägnad eller andra trivselanordningar för intagna på servisehus eller motsvarande, rehabiliteringsverksamhet, bistånd för inköp av hjälpmedel ellr verktyg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Mathias Stenhammars fond
Organisationsnummer:802425-7969
Adress:
  • FinspÃ¥ngs kommun
  • 612 80 FinspÃ¥ng
Telefonnummer:0122-85009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS