ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som ändamål att ge unga musiker över hela världen tillgång till högklassiga instrument, i första hand klarinetter. Stiftelsen har även som ändamål att ge medel för att förändra och möjliggöra musikpedagogik i alla delar av världen. Framför allt i länder/regioner som saknar ekonomiska förutsättningar. På grund av medstiftarens stadgar bör norra Sverige ges särskild uppmärksamhet. Stiftelsen kan också ge medel till personer/organisationer som vill öppna nya dörrar och vill förändra utvecklingen av den klassiska musiken. Såväl stiftelsens avkastning som dess kapital får användas till ändamålet. Det ursprungliga stiftelsekapitalet om 100 000 kr ska dock utgöra bundet kapital och får inte användas förrän tidigast efter fem år. Styrelsen ska verka för att stiftelsen främjar sitt ändamål inom utbildning och kultur på ett sådant sätt att den yppfyller kraven för inskränkt skattskyldighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin Fröst Foundation
Organisationsnummer:802481-1302
Adress:
  • Swedenborgsgatan 7, lgh 1201
  • 118 48 Stockholm
Telefonnummer:070-7177219
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS