ÄNDAMÅL

Fonden skall användas för forskning, försök och stipendieverksamhet till gagn för jordbrukets och trädgårdsnäringens utveckling i Skåne. Detta bör ske genom att avkastningen utnyttjas för att stödja specifika utvecklingsprojekt eller för stipendier och resebidrag. Studierna bör inriktas på det eller de ändamål, som vid varje beslutstillfälle bedöms vara de viktigaste aktuella frågorna inom skånsk jordbruks- och trädgårdsforskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martha och Dagny Larssons fond från Sofiedahls gård
Organisationsnummer:802425-6201
Adress:
  • Stiftelseförvaltningen
  • SLU Ekonomienheten
  • Box 7086 Uppsala
Telefonnummer:018-67 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS