ÄNDAMÅL

Årsräntan av fonden utbetalas årligen vid läsårets avslutning vid Läroverket i Sandviken och delas lika till en manlig och en kvinnlig elev i sista klassen /studentklassen/. Den må utgå till sådana elever som visat god framgång i sitt studiearbete och ha önskan att fortsätta, men ha svårigheter i ekonomiskt avseende. Lärarkollegiet skall handhava fördelningen. Ändamålet ändrat genom Kungl Maj:t 1960-05-20 att bestämmelserna i testamentet ej utgör hinder mot att fondens årliga avkastning, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, fördelas lika mellan två manliga och två kvinnliga elever i läroverkets högsta ring. Kammarkollegiebeslut 1980-05-12, Skolstyrelsen skall handha fördelningen av stipendierna efter förslag från skolledningen och lärarna för de tre- och fyraåriga linjerna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Martin och Siri Rehnbergers stipendiefond
Organisationsnummer:885500-8556
Adress:
  • Sandvikens kommun
  • 811 80 SANDVIKEN
Telefonnummer:026-24 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:259 051 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS