ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska huvudsakligen vara att på olika sätt verka för att Västerhavet ska vara ett friskt hav.
Stiftelsen ska fullfölja sitt ändamål genom att lämna bidrag till enskilda forskare, institutioner vid högskola eller universitet och andra organisationer som bedriver vetenskaplig forskning, miljövård eller utbildning. Bidrag kan till exempel ges inom områdena hållbart vattenbruk, marina föroreningar och marina resurser.
Stiftelsen får tillföras donationer om syftet med dessa överensstämmer med stiftelsens ändamål.
För att fullgöra stiftelsens ändamål får, i första hand, den årliga löpande avkastningen och, i andra hand, reavinster tas i anspråk. När stiftelsen verkat i fem år får även stiftelsens kapital tas i anspråk för särskilt angelägna projekt.
Stiftelsen kan i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marina värderingar
Organisationsnummer:802482-2200
Adress:
  • Box 147
  • 43223 Varberg
Telefonnummer:0703-418066
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS