ÄNDAMÅL

Att med insamlade medel stödja och stimulera stipendiatverksamheten samt därtill relaterad forsknings- och konsertverksamhet vid Stockholm Opera Center.

Stiftelsen ska bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag och donationer eller liknande sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stockholm Opera Center Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:802482-2176
Adress:
  • Lillängsdalsvägen 1
  • 13461 INGARÖ
Telefonnummer:070-7259500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS