ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att
främja vetenskaplig forskning inom diabetes. Stiftelsen främjar sitt ändamål genom att dela ut forskningsbidrag direkt till universitet, högskolor eller indirekt via organisationer.
lämna bidrag till organisationer som främjar aktiviteter eller andra verksamheter för personer med diabetes.
dela ut studiestipendier, idrottsstipendier eller kulturstipendier till barn och ungdom med diabetes.

Endast den löpande avkastningen i form av räntor och utdelningar får användas till främjande av ändamålet. Skulle styrelsen finna att det föreligger särskilda skäl kan även viss mindre del av kapitalet nyttjas för att främja ändamålet.

Av de medel som överlämnats i samband med stiftelsens bildande ska 500 000 kr utgöra bundet kapital som inte får förbrukas för stiftelsens ändamål.

Styrelsen kan, efter femton (15) år efter att stiftelsen bildades, besluta att även använda det bundna kapitalet för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Diabeteslöftet
Organisationsnummer:802482-2192
Adress:
  • Gustafsson
  • Bergsvägen 46B
  • 181 31 Lidingö
Telefonnummer:070-721 74 62
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS