ÄNDAMÅL

Avkastningen på fondens medel skall företrädesvis användas till att stimulera GSS:s medlemmar till kappsegling i entypsklasser representerade i OS- sammanhang eller näst därintill på internationell nivå. Fondens avkastning skall även kunna användas till juniorverksamhet för den händelse att ovannämnda ändamål ej kunnat fullföljas. Det är även donatorernas vilja att GSS:s styrelse i undantagsfall skall ha rätt att använda fondens kapital för att betala skulder som allvarligt tynger och kan äventyra styrelsens intentioner att bedriva en för GSS framgångsrik verksamhet. I sådant fall skall styrelsen sträva efter att återföra det använda kapitalet till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marianne och Jacob Engwalls Donationsfond
Organisationsnummer:802480-1006
Adress:
  • Gefle Segelsällskap/ Gästriklands Idrottsförbund
  • Box 975
  • 801 33 GÄVLE
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:581 969 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS