ÄNDAMÅL

Därest från Seglora eller Kinna församlingar finnes någon eller några som studerar till präst, skall högst 50% av den årliga avkastningen kunna utgå som stipendier till dessa. Resterande 50% eller i förekommande fall hela avkastningen skall eljest användas till prydande av Seglora kyrka eller Seglora församlingshem, om sådant finnes, och får medlen i dessa fall icke inordnas i kyrkans ordinarie stat eller utgå till ändamål, som skall bestridas av kyrkokassans medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria och Viktor Petterssons donationsfond
Organisationsnummer:802425-6029
Adress:
  • Kinnarumma pastorat
  • Varbergsvägen 87
  • 515 34 Viskafors
Telefonnummer:033-20 75 80
E-post:kinnarumma.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS