ÄNDAMÅL

…bildas en lånefond, från vilken studielån lämnas till välförtjänta behövande elever vid Institutet, med belopp av högst 10 % av fondens samlade tillgångar, vari även redan utlämnade ej nödlidandelån äro inräknade, till varje låntagare. De lån, som lämnas böra vara räntefria under studietiden och därefter under de första tre åren löpa med en ränta lika den, som tillämpas vid inlåning å sparkassa av Sveriges Sparbanker, samt därefter med 1 1/2 % högre ränta. Amorteringstiden bör vara möjligast kort för att medlen på nytt må komma till gagn. Influtna räntor skola läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Marianne Sederowskys minnesfond
Organisationsnummer:802006-4427
Adress:
  • Stockholms universitet
  • Ekonomiavdelningen
  • 106 91 Stockholm
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:93 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS