ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att anskaffa och driva ett rekreationshem för den vid varje tid vid Nordea Bank i Stockholm anställda personalen eller att genom gåvor eller bidrag eller på annat sätt styrelsen finner lämpligt främja personalens rekreation; personalen skall därigenom beredas en förmån utöver vad personalen eljest bort äga borträkna från banken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria och Johan Leffler Flobecks minne
Organisationsnummer:802003-9890
Adress:
  • Nordea stiftelsetjänst T644
  • 405 09 Göteborg
Telefonnummer:08-57942825
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS