ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst tio procent därav lagts till fondens kapital, skall användas i första hand till pensioner åt ålderstigna tjänarinnor som under lång tid innehaft tjänst i Stockholm. Sällskapet får bestämma pensionsbeloppen. I andra hand får disponibel avkastning användas som stöd eller uppmuntran åt ekonomiskt behövande äldre tjänarinnor som under en lång tid i Stockholm tjänat i hushåll eller i sociala eller medicinska institutioner vars verksamhet är att vårda människor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik Björns Donationsfond
Organisationsnummer:802007-6173
Adress:
  • Eriksbergsgatan 12 A
  • 114 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6111262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS