ÄNDAMÅL

Stiftelsens tillgångar i första hand skall användas som subventioner av behövande konfirmanders kostnader i samband med konfirmandläger och annan konfirmand­verksamhet. I andra hand får avkastningen användas för församlingens konfirmandverksamhet. Stiftelsens medel får dock inte användas för att betala sådana kostnader som skall tillgodoses genom församlingens utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria och Gustaf Sjöstrand donation
Organisationsnummer:802426-0526
Adress:
  • Lidingö församling
  • Box 1029
  • 181 21 Lidingö
Telefonnummer:08-410 847 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS