ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja, stimulera och belöna medicinsk forskning, utbildning och undervisning och på så sätt utgöra en fortsättning på Maria Röhls livsgärning. I första hand ska stöd från Stiftelsen utgå som stipendium inom ämnesområdena infektionsmedicin eller hjärt- och kärlsjukdomar. Stiftelsen kan lämna ekonomiskt stöd såväl på eget initiativ som efter ansökan enligt de regler som styrelsen fastställer. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får tas i anspråk såväl avkastningen av Stiftelsens medel som Stiftelsens kapital. Kapitalet får dock inte förbrukas med mindre än att Stiftelsen uppfyller kraven på varaktighet enligt Stiftelselagen. Stiftelsen ska tillgodose de angivna ändamålen under en tidsrymd om minst 20 år från och med bildandet. Därefter ska styrelsen fatta beslut om att Stiftelsens ska avsluta sin verksamhet genom att förbruka Stiftelsens kapital alternativt fatta beslut om att fortsätta verksamheten. Om beslut fattas om att fortsätta verksamheten ska detta beslut omprövas vart femte år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Röhls Minne
Organisationsnummer:802482-0675
Adress:
  • Elisabeth Franzén Röhl
  • Tjärhovsgatan 11 B
  • 116 21 Stockholm
Telefonnummer:706476482
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS