ÄNDAMÅL

Avkastningen ska, efter avdrag av sedvänligt förvaltningsbidrag och eventuella skatter samt en kpitalisering med 10 % av bruttoavkastningen, utgå i form av ett eller två stipendier. Stipentierna ska kunna tilldelas studerande tillhörande adeln. Företräde tillkommer i första hand descendenter t.o.m. tredje led efter testators fader, kamrer Einar Jonas Nordenfelt, även ofrälse, varvid dock bärare av namnet Nordenfelt går före alla andra, och i andra hand medlemmar av ätten Nordenfelt. Bland studerande med lika företräde går kvinnliga studerande före manliga sökande och bland flera kvinnilga sökande den som ägnar sig åt yrkesutbildning inom textilområdet. Stidpendium utgår för tre år med rätt för riddarhusdirektionen att förlänga tiden, om detta anses motiverat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Maria Nordenfelts stipediefond
Organisationsnummer:802002-4603
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS