ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att bekosta ne återkommande föreläsning eller symposium i hematologi vid av Svenska Läkaresällskapets sektion för hematologi anrodnat möte. Fondens avkastning skall användas för finansiering av en föreläsning eller ett symposium som skall bära Gösta Gahrtons namn. Fondens avkastning skall läggas till kapitalet när föreläsning eller symposium ej anordnas. Även kapitalet må tas i anspråk för utdelning. Föreläsning eller symposium skall arrangeras minst vart tredje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Gösta Gahrtons fond
Organisationsnummer:802406-8341
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS