ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja sjukvårdens kvalitativa nivå inom såväl det terapeutiska området som inom omvårdnadsområdet. Endast tillsvidareanställd personal vid Lindesbergs lasarett kan ansökan om utdelning ur stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Makarna Börje och Ann-Marie Carlssons fond
Organisationsnummer:802425-7282
Adress:
  • Region Örebro län
  • Box 1613
  • 701 16 Ã–REBRO
Telefonnummer:019-602 70 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS