ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte att till grundskolan med tonvikt på högstadiet från avkastningen dela ut medel till nedan nedan uppräknade områden, där a o.s.v. har högre prioritet vid en eventuell ”konkurrenssituation”.
a vidareutbildning av i skolan verksam personal
b tillvarata möjligheter till nya utbildningsområden
c stimulera forskningsarbete och utvecklingsarbete för skolans räkning som bedrivs såväl inom som utom ordinarie arbetstid
d premiera personal som gjort något utöver det ordinarie i sitt arbete
e engagera föreläsare som rör skolans område, om mobbing, hälsa, motion m.m.
f uppmuntra konst, musik och litteratur
g standardhöjning av tekningrelaterade material och områden t.ex. inom miljön
h befrämja trivselhöjande åtgärder
med personal avses samtliga: lärare, vaktmästare, städ, mat, elevhälsovård, administrativ personal inom Gällö skolområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gällö skolområdes utvecklings- och forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802425-6334
Adress:
  • Guldkusten 133
  • 843 95 Gällö
Telefonnummer:0693-201 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS