ÄNDAMÅL

Årliga behållna räntan utdelas i två lika stora pensioner till två adliga Enkor eller ogifta äldre fruntimmer, hvilkas fattigdom genom behöriga prestbevis och två redlige och i orten der de bo ansedde personers skriftliga intyg är tillförlitligen styrkt, att för hvarje gång i Sex år åtnjutas, och hvarvid de i sådan belägenhet stadde som med framlidne Statssekreteraren och Commendören M. G. Danckwardt eller hans brorsdöttrar Fru Hildur Danckwardt, Friherrinnan Julie Lilliecreutz och framlidna Fru Fredrika Ehrenborg eller deras efterkommande äro beslägtade ega framför andra företräde.
Till första innehafvarinna af båda dessa pensioner nämna vi härmed framlidne Statssekreterare Danckwardts kusins dotter Fröken Gustafva Jacobina Ridderstedt, boende i Carlskrona, att af henne under hennes lifstid åtnjutas.

Avkastningen utgår i form av en pension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Magnus Georg Danckwardts pensionsfond
Organisationsnummer:802425-5872
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS