ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall i första hand ställas till stiftelsens för Livregementets till häst officerskårs samlingar och fonder förfogande så stort belopp som sagda stiftlse kan erfordra för särskilda ändamål avseende stiftelsens samlingar påSkokloster eller annan plats. Återstoden av avkastningen skall stå till ordförandens i direktionen för stiftelsen Kungl. Livgardets pensions- m.fl. fonder förfogande att av honom disponeras för enligt hans bestämmande lämpat ändamål. I sistnämnda fall skola utgiftsverifikationerna överlämnas till direktionen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Löjtnant Charlie Cervins donationsfond F
Organisationsnummer:802000-5628
Adress:
  • Ronny Schultz
  • Box 27803 Kavallerikasern Livgardet
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6636769
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS