ÄNDAMÅL

Ändamålet är att lämna understöd åt änkor och barn till yrkesofficerare med kaptens grad samt åt yrkesofficerare med högst löjtnants grad, vilka ej gjort sig berättigade till pension ur stiftelsen Kungl. Livgardet till häst pensionsfond men som varit fast anställda vid Livgardets dragondel eller tidigare Livgardets dragoner under minst tio år, ävensom åt deras änkor och barn.
Den, som i tjänsten ådragit sig sådan skada, att han erhållit sjuk- eller förtidspension, kan dock tilldelas understöd,oaktat han ej uppfyller här ovan angivna villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen H.K.H. Prins Oscars Hospitalinrättning
Organisationsnummer:802001-3143
Adress:
  • Ronny Schultz
  • Box 27803 Kavallerikasern Livgardet
  • 115 93 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6636769
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS