ÄNDAMÅL

1/4 av fondens disponibla avkastning skall utbetalas till Västerås Arbetareförening att av föreningen användas till pensionsunderstöd. Därest föreningen skulle upphöra äger kommunstyrelsen att disponera härför avsedda medel i enlighet med donatorernas i testamente uttalade avsikter.
Härefter kvarstående disponibel avkastning användes för sörjande för och höjande av trevnaden vid av kommunen bedriven eller finansierad verksamhet som kan anses sammanfalla med den ursprungliga Natthärbärgesföreningens grundtanke.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Bergmanska testamentsfonden
Organisationsnummer:878002-2938
Adress:
  • VästerÃ¥s Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS