ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att inom Ljungskiledelen inom Uddevalla kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därå uppföra och förvalta bostadshus vari ävenledes kan ingå affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ljungskilehem
Organisationsnummer:858500-1285
Adress:
  • Bostadsstiftelsen Uddevallahem
  • Box 344
  • 451 18 Uddevalla
Telefonnummer:0522-653500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS