ÄNDAMÅL

Att årliga behållna räntan måtte,. under året näst efter begges vår död, och så framgent så länge de lefva, med 1/3:del till hvardera, tilldelas följande personer, nämligen:
1:o) Vår brorsdotter Sofia Nathalia Lilliecrona;
2:o) Vår brorsons, Kaptenen Adolf Ludvig Lillecronas, hustru född Erica Werlin; och
3:o) Vår brorsons, Löjtnanten Adam Florus Lilliecronas, hustru Hilda, född Smith, ankommande det sedermera på höglofl. Direktionen att, när framdeles någon af dessa lifstidspensioner genom dödsfall varder ledig, densamma tilldela den bland våra manliga eller qvinliga efterkommande, som kan lagligen styrka dels slägtskapen med oss, dels behofvet af understöd; men skulle berättigade sökande bland våra anhöriga inom behörig tid sig icke anmäla, eger Höglofl. Direktionen att, på sätt den godt finner, för längre eller kortare tid utdela det ledigblifna pensionsbeloppet, utan afseende på kön eller ålder, till sådane personer af adelig börd, som deraf kunna anses företrädesvis förtjente.

Tre lika stora pensioner ändras till en pension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lilliecronska fonden
Organisationsnummer:102016-3877
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS