ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall en tiondel läggas till kapitalet, vilket ej får röras.
Återstoden av fondens avkastning skall, så länge min kusin Fröken Ebba Redda Carolina von Rosen lever, oavkortad utbetalas till henne, samt efter hennes död såsom pension eller stipendium i mån av behov och efter därom gjord ansökning utbetalas till medlem av grevliga ätten Lagerberg eller av grevliga ätten von Rosen, varvid bland flera sökande den, som är närmast släkt med ättens huvudman, skall äga företräde.
Det årliga pensions- resp. stipendiebeloppet bör i regel icke delas upp på flera personer, och skall samma person vara oförhindrad att två eller flera år efter varandra komma i åtnjutande av bidraget i fråga. För den händelse under något år räntan icke behövt utbetalas, skall den kapitaliseras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Rosen-Lagerbergska fonden
Organisationsnummer:102016-3893
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS