ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska ha som ändamål att både på kort och lång sikt bidra till utvecklingen av den internationella tävlingen för synkroniserad konståkning, Leon Lurje Trophy. Arrangören för tävlingen kan via sin organisationskommitte ansöka om medel ur stiftelsen för riktade insatser som ökar tävlingens status internationellt eller som genererar ett tydligt mervärde för de tävlande lagen. Utöver detta har stiftelsen även möjlighet att dela ut bidrag i form av stipendier till svenska lag i ungdomsklassen för synkroniserad konståkning. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål används: (a} i första hand den årliga direktavkastningen med avdrag för kostnader. Med direktavkastning avses löpande intäkter, såsom exempelvis räntor, utdelningar eller nytt donationskapital. (b} i andra hand del av det ursprungliga donationskapitalet från tiden för stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leon Lurjes Minnesfond
Organisationsnummer:802481-4819
Adress:
  • Christian Wieland
  • Länsmansvägen 11
  • 433 75 Jonsered
Telefonnummer:0706-540930
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS