ÄNDAMÅL

[..] har till ändamål att, sedan med användande av medel från densamma präglats en medalj över Frithiof Lönnmalm, dels bestrida kostnaderna för utdelning av denna medalj Ett exemplar i silver av medaljen utdelas till var och en som erhåller det Frithiof Lönnmalms forskningsfond utgående priset eller del därav. Sällskapet kan i övrigt med enna medalji guld eller silver belöna förtjänster inom området för sällskapets verksamhet. Medaljen å vilken namnet på den som fått sig densamma tillerkänd, blivit inristad överlämnas på Sällskapets högtidsdag. Kostnaderna för utdelning av medaljen bestridas av fondens räntemedel. Det efter medaljens anskaffande återstående kapitalet skall ökas genom efter för medaljens utdelnade återstående räntemedel till dess fonden åter uppgår till 10,000 kronor. Då överflyttas 5,000 kronor till Svenska Läkaresällskapets jubileumsfond, och på samma sätt förfares sedermera allt framgent, när fondens kapital uppgår till 10,000 kronor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennmalms Minnesfond
Organisationsnummer:802403-6132
Adress:
  • Box 738
  • 101 36 Stockholm
Telefonnummer:08-440 88 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS