ÄNDAMÅL

Tre fjärdedelar av fondens årliga avkastning få användas till stadens bästa och behov på sätt Stadsfullmäktige pröva lämpligt. Återstående en fjärdedel skall läggas till kapitalet till dess fonden uppgår till femtiotusen kronor, varefter hela årliga avkastningen får av Stadsfullmäktige disponeras på nyssnämnda sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Leon och Elin Söderströms fond
Organisationsnummer:877100-1412
Adress:
  • Nora kommun
  • Tingshuset
  • 713 80 NORA
Telefonnummer:0587-810 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 765 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS