ÄNDAMÅL

Syftet med fonden är att den i sin mån skall bidraga till att forskning i systematisk mykologi även i framtiden skall bedrivas vid Uppsala Universitet, som har så vackra traditioner på detta område och så sällsynt goda förutsättningar tack vare Fytotekets utomordentligt värdefulla samlingar. Av den årliga avkastningen ska 1/5 läggas till kapitalet, återstoden delas ut som stipendium till förtjänst licentiand eller doktorand i systematisk botanik, som ägnar sig åt mykologi (däri ej inräknat lichenologi). Finns ej någon kvalificerad sökande, kapitaliseras hela avkastningen. Stipendium utdelas för en tid av tre år och kan förlängas ytterligare ett år. Stipendiat utses av professorn i systematisk botanik efter samråd med föreståndaren för Fytoteket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Lennart och Kerstin Holms stipendiefond för mykologisk forskning
Organisationsnummer:802481-8521
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 75104 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS