ÄNDAMÅL

Verksamheten på Åsens by ska bestå av två sammanhängande delar:
– Reservatsförvaltning och utveckling enligt riktlinjer och direktiv i skötsel- och byggnadsplaner
– Kulturturism med tydlig marknadsinriktning.

Åsens by ska vara ett attraktivt kulturreservat för ung och gammal. Åsens by ska utgöra en arena som genom professionellt värdskap och upplevelser levandegör livet i en småländsk by vid sekelskiftet 1900.

Åsens by ska genom att arbeta aktivt med kulturturism vara platsen där olika generationer får möjlighet att uppleva historia tillsammans. Besökarna ska få en minnesvärd kulturupplevelse som ökar deras kunskap och ger perspektiv på hur vi lever idag.

Åsens by ska nå sina mål genom att:
– erbjuda kunskapsspridning genom upplevelser och deltagande, programdagar och kurser
– utveckla turismen med reservatet i centrum
– ha ett tydligt gästfokus med starkt tidsenligt värdskap och hög servicenivå
– ha välutbildad personal med spetskompetens och stort engagemang inom sina ansvarsområden
– arbeta i nätverk med lokala företags produkter och aktiviteter, fungera som nav inom aktiv landsbygdsutveckling i Aneby kommun
– initiera ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans med olika aktörer för att skapa mervärden och bredda basen för verksamheten inom byggnads-
landskaps- och kulturminnesvård
– erbjuda barn och ungdomar i behov av stöd aktiviteter i en unik miljö
– arbeta med aktiv marknadsbearbetning via olika medier och tillsammans med olika samarbetspartners
– att erbjuda en unik konferens-/mötesplats med hög teknisk standard.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen kulturreservatet Åsens by
Organisationsnummer:802425-4073
Adress:
  • Haurida Åsen
  • 578 92 Aneby
Telefonnummer:036-83055
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS