ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja Svenska rådet för Hjärt-Lungräddning (HLR rådet) genom att:
– Bekosta HLR rådets hemsida
– Betala löner och övriga kostnader för kontinuerligt och tillfälligt anställd personal för HLR rådet
– Övrigt stödja HLR rådets verksamhet.

Med HLR rådet avses i dessa stadgar HLR rådet eller annan sådan organisation som i framtiden kan ha trätt i HLR rådets ställe, såtillvida att den bedriver verksamhet som, sett till sitt sakinnehåll, i allt väsentligt är identisk med den verksamhet som den ideella föreningen HLR rådet idag bedriver.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Svenska rådet för Hjärt-Lungräddning
Organisationsnummer:802425-6417
Adress:
  • Box 5182
  • 121 18 Johanneshov
Telefonnummer:08-12058671
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS