ÄNDAMÅL

[…] vars årliga ränta skall utgöra ett bostadsstipendium.

[…] till behövande manlig studerande av Upplands nationsförening, känd för flit i studierna och en hederlig vandel, enligt nedanstående villkor:

i första hand till studerande oberoende av fakultet från Tolfta socken med företräde för teologie studerande,

i andra hand till filosofie eller teologie studerande från annan del av Uppland undantagandes Uppsala stad med företräde för tierpsbo samt

i tredje hand till studerande oberoende av fakultet från annan del av Uppland undantagandes Uppsala stad med företräde för tierpsbo.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Österbergs bostadsstipendiefond
Organisationsnummer:802482-2994
Adress:
  • Uplands nation
  • S:t Larsgatan 11
  • 753 11 Uppsala
Telefonnummer:+46701628701
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS