ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga ränteavkastning ska användas till att främja barns eller ungdoms vård och fostran (med tonvikt på den religiösa uppfostran) eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Det är vår önskan att avkastningen ska utdelas till mottagare av mosaisk trosbekännelse med företrädesrätt för sådana mottagare som är medlemmar av Mosaiska församlingen i Göteborg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Julius och Edith Bambergers Donationsfond
Organisationsnummer:802482-3034
Adress:
  • Judiska Församlingen i Göteborg
  • Mailbox 1815
  • 411 41 Göteborg
Telefonnummer:031109404
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS