ÄNDAMÅL

Stiftelsen bildas med syftet att främja samhället Bygdsiljum och öka livskvaliteten för boende i Bygdsiljum och främja inflyttning till samhället.

Stiftelsens ändamål är att stödja föreningslivet i Bygdsiljum och där bedriven idrottslig, kulturell, politisk, religiös och social verksamheter genom att utge bidrag och understöd till individer, föreningar och företag. Stiftelsen kan även utge stipendium för utbildning samt till belöning till organisation eller individ som i Stiftelsens anda utfört berömliga insatser av kulturell, miljövårdande, politisk eller social natur.

Stiftelsens årliga avkastning i form av räntor och utdelningar efter avdrag för stiftelsens kostnader ska användas för främjande av Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Martinsons Stiftelse
Organisationsnummer:802482-2986
Adress:
  • Skeppargatan 3B
  • 904 31 UmeÃ¥
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS