ÄNDAMÅL

Fondens ändamål ska vara att främja och stödja idrott och fysisk fostran i allmänhet för handikappade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Jönköpings kommuns jubileumsfond för handikappidrotten
Organisationsnummer:802479-3856
Adress:
  • Jönköpings Kommun
  • Stadskontoret, Rådhuset
  • 551 89 Jönköping
Telefonnummer:036-105000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:176 490 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS